İnsan ve Doğa

İnsan ve Doğa

İnsan ve Doğa

 

Felsefemiz, yapı merkezli insan yerine, insan merkezli 
yapıları ve kentleri doğaya saygı ile tasarlamaktır.

Doğada varolan her maddenin  bir can taşıdığını ve türlü 
anlam ile yüklü olduğunun bilinciyle tasarlıyor ve üretiyoruz.

Tasarımlarımız da önceliğimiz, insan ve doğanın birbiri 
ile olan ahenk ve uyumunu bozmamaktır.